Kraków, ul. Tyniecka

Wspólnota pod wezwaniem Maryi Wspomożycielki założona w grudniu 1939 r.

Prowadzona działalność: odpowiedzialność za kuchnię i szatnię w zakładzie salezjanów

W pierwszych dniach września 1939 r. po wybuchu II wojny światowej siostry w Mysłowicach zostały zmuszone do opuszczenia budynków, które zajęli Niemcy. Kilku z nich udało się wyjechać do Włoch, inne skorzystały z propozycji księży salezjanów, by schronić się w jednej z ich placówek. I tak w grudniu 1939 r. przyjechały do Krakowa do prowadzonego przez nich Instytutu Teologiczno-Filozoficznego, aby objąć kierownictwo pracy w dziale gospodarczym.

Były wśród nich s. Matylda Sikorska, s. Leokadia Deskiewicz, s. Marta Tomasz i s. Bronisława Żak. W ten sposób przetrwały wojnę niosąc jednocześnie pomoc salezjanom i klerykom. Siostry pozostały tam także po 1945 r. pracując wśród studentatu salezjańskiego przez kolejne lata. Po wojnie dom stanowił również punkt oparcia dla młodszych sióstr uczęszczających na Wyższy Instytut Katechetyczny w Krakowie.