Łomianki, ul. Warszawska 123

Wspólnota pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi istnieje od 24 sierpnia 2014 r.,

kiedy został oddany do użytku nowo wybudowany przez Zgromadzenie obiekt przeznaczony na przedszkole.  Budynek powstał na placu po starym kościele w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 123, który Siostry Salezjanki otrzymały aktem notarialnym od ówczesnego Proboszcza ks. Prałata dra Marka Kiliszka za pozwoleniem Prymasa ks. Józefa Glempa. Przekazany siostrom teren przy kościele św. Małgorzaty intencją ofiarodawców miał być przeznaczony na działalność wychowawczą, stąd myśl wybudowania tu nowoczesnego przedszkola i przeniesienia placówki z ul. Warszawskiej 152 borykającej się z trudnymi warunkami lokalowymi. Prace rozpoczęte w 2009 r. umożliwiły otwarcie 1 września 2014 r. sześciodziałowego przedszkola. Pierwszą przełożoną nowo powstałej wspólnoty została s. Barbara Biernacka, dyrektorem przedszkola s. Dorota Czyżewska.

We wrześniu 2015 r. przy domu Córek Maryi Wspomożycielki w Łomiankach powstało także Oratorium św. Jan Bosko, które w godzinach popołudniowych i wieczornych gromadzi miejscową młodzież i dzieci. Salezjanki współpracują również z Parafią św. Małgorzaty w duszpasterstwie młodzieżowym. Aktualnie z siostrami mieszkają także dziewczęta, które przygotowują się do podjęcia życia zakonnego w Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki. Przeżywają tu swój pierwszy okres orientacji i weryfikacji oraz postulat, jeszcze przed wstąpieniem do nowicjatu.