Pleszew

Wspólnota pod wezwaniem Dobrego Pasterza powstała 19 sierpień 2004 r.

Działalność:

  • katechizacja,
  • oratorium,
  • Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS,
  • Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny,
  • pomoc duszpasterska w parafii.

| Budynek w Pleszewie przy ul. Podgórnej,

w którym obecnie funkcjonuje wspólnota Sióstr Salezjanek został wybudowany w 1866 r, na cele szpitalne. Jednak już w 1872 r. został przekazany przez ordynata Antoniego Taczanowskiego dozorowi kościelnemu celem urządzenia ochronki dla sierot.
W 1878 r. władze pruskie pozwalają na utworzenie Katolickiego Domu sierot pod opieką sióstr. W latach II wojny światowej Dom Sierot został przekształcony przez okupanta na dom starców pochodzenia niemieckiego. W latach 1945 -1961 dom zostaje ponownie przejęty przez siostry na Dom Dziecka. Po likwidacji przez komunistów wszystkich zakonnych placówek oświatowo-wychowawczych także i ten w 1961 r. zostaje upaństwowiony a siostry wysiedlone. W 1998 r. Państwowy Dom Dziecka zostaje przeniesiony do budynku przy ul. Osiedlowej i połączony z Pogotowiem Opiekuńczym. Budynek jest użytkowany przez Starostwo Powiatowe do 2004 r. kiedy zostaje on przekazany Siostrom Salezjankom.

Wspólnota zakonna w Pleszewie została otwarta 19.08.2004 r. Początkowo mieszkały tylko trzy siostry, które bardzo szybko zebrały wokół siebie dzieci i młodzież, zwłaszcza tę zainteresowaną sportem. Powstaje Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS. Siostra katechetka prowadziła grupę młodzieżową. Siostry rozpoczęły prężną działalność apostolską. Od samego początku w domu prowadzono remonty. Do momentu powstania Salezjańskiej Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny, to jest do roku 2011 wymieniono wszystkie instalacje, kanalizację, okna drzwi, podłogi, przesunięto niektóre ściany. Innymi słowy powstał nowy dom
w starych murach.

Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny, obecnie główne dzieło wspólnoty, funkcjonuje nieprzerwanie od 2011 r. Placówka jest przygotowana dla 14-stu wychowanków i przez cały czas zawsze jest komplet. Przez 10 lat działalności przeszło przez Placówkę 38 wychowanków z czego do rodzin wróciło 8, do adopcji 3, do rodzin zastępczych odeszło 7, a usamodzielnionych zostało 6 wychowanków.

Aktualnie we wspólnocie jest sześć sióstr, w tym jedna katechetka, pozostałe siostry pracują w Placówce. Przy wspólnocie działa oratorium. Siostry włączają się również w pomoc duszpasterską w parafii.