Stowarzyszenia i Ruchy

Stowarzyszenia i Ruchy | Ruch Światło – Życie Jednym z najpopularniejszych ruchów religijnych w Polsce, zwłaszcza w latach 70 i 80 XX. w które zaangażowane były i nadal są siostry salezjanki to Ruch Światło – Życie, zwana Oazą. Siostry towarzyszyły całym pokoleniom młodych ludzi w poznawaniu Jezusa Chrystusa, którego przyjmowali jako swojego Pana i Zbawiciela. Za Janem Pawłem II uczyły wymagać od siebie i pracować nad własnym rozwojem w obecności Boga, który nie tylko widzi, ale i kocha, […]

Grupy nieformalne

Grupy nieformalne Wraz z likwidacją placówek wychowawczych i oświatowych w latach komunizmu i większym zaangażowaniem sióstr w życie parafialne rozwijała się też ich działalność duszpasterska w grupach nieformalnych, którą Córki Maryi Wspomożycielki kontynuują do dziś. Grupy te mają charakter formacyjno-apostolski. Często powstawiają spontanicznie, dobrowolnie i opierają się na stosunkach przyjacielskich. Spełniają one jednak bardzo ważne zadanie troski o poznanie prawd wiary i osobisty rozwój młodego człowiek, aktualnie tak bardzo […]

Przedszkola

Przedszkola salezjańskie Jednym z pierwszych dzieł sióstr salezjanek było przedszkole prosperujące w Różanymstoku w latach 20-tych i 30-tych XX w. Po II wojnie światowej podobnie jak inne zakonne placówki oświatowo – wychowawcze tak i przedszkola salezjańskie nie były wygodne dla komunistycznego reżimu. Siostry troszczyły się o najmłodszych w punktach opieki nad dzieckiem, które miału charakter pomocy sąsiedzkiej. W latach 90-tych XX w. mogły ponownie wrócić do oficjalnego funkcjonowania. Aktualnie […]

Szkoły

Szkoły Córek Maryi Wspomożycielki To co ma wyróżniać szkoły salezjańskie to troska o zdobywaną wiedzę, ale także pielęgnowana pedagogika obecności, radości, obowiązku i życia sakramentalnego. Szkolnictwo jako jedna z form działalności sióstr salezjanek generalnie sięga korzeni zgromadzenia na świecie, ale także i w Polsce. Już w pierwszych latach pobytu w kraju brzóz  (lata dwudzieste XX w.) Córki Maryi Wspomożycielki prowadziły szkoły powszechne i zawodowe. W okresie powojennym z wielkim trudem i poświęceniem siostry […]

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Placówki opiekuńczo – wychowawcze Tuż po wojnie siostry salezjanki prowadziły 8 domów dziecka, które były kolejno zamykane lub przejmowane przez władze państwowe łącznie z zabudową. Po zmianach ustrojowych siostry stopniowo wznawiały swoją działalność opiekuńczo – wychowawczą wobec dzieci i młodzieży także o profilu socjalnym. W Inspektorii Wrocławskiej w latach 2007 – 20018 działała placówka opiekuńczo wychowawcza w Dobieszczyźnie. Aktualnie od 2011 r. regularnie 14 dzieci znajduje swój […]

Katecheza

Katecheza Już od czasów ks. Bosko katecheza przenikała dzieło wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki. W latach powojennych w Polsce władze komunistyczne systematycznie i kompleksowo ograniczały działalność opiekuńczą, wychowawczą i oświatową sióstr zakonnych. Salezjanki usuwane z zakładów opiekuńczo-wychowawczych czy oświatowych podejmowały pracę w parafiach, zwłaszcza w charakterze katechetek. Przez długie lata komunizmu była to ich jedyna możliwa oficjalna działalność wychowawczo-ewangelizacyjna. Razem z  powrotem katechezy do szkół w latach dziewięćdziesiątych […]