Św. Maria Dominika Mazzarello

Święta Maria Dominika Mazzarello Współzałożycielka Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, której biografia jest bardzo krótka (44 lata). Można ją podzielić na cztery etapy, każdy charakteryzujący się określonym obszarem dojrzewania w życiu chrześcijańskim i konsekrowanym. Pierwszy etap odnosi się do pierwszych trzynastu lat, od urodzenia w Mornese, w Górnym Monferrato (1837) do jej Pierwszej Komunii (1850). Były to lata spędzone w rodzinie, charakteryzujące się solidnym życiem chrześcijańskim i niestrudzoną pracą […]

Św. Jan Bosko

Święty Jan Bosko Kapłan, który poświęcił swoje życie służbie opuszczonej i zmarginalizowanej młodzieży. Zakwestionował sposób traktowania młodych i ubogich mieszkańców XIX-wiecznego Turynu, zmieniając w ten sposób bieg historii. Kierował się bezpośrednim doświadczeniem skutków straszliwej biedy i głodu. Był zdeterminowany, aby zmienić ten stan. Jan Bosko urodził się w wiosce „Becchi” w 1815 r. Gdy miał zaledwie dwa lata, stracił ojca i był wychowywany przez matkę Małgorzatę. […]

Rodzina Salezjańska

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) „jest żywą częścią Rodziny Salezjańskiej, która na przestrzeni dziejów przeżywa na różne sposoby ducha i misję Księdza Bosko, wyrażając w ten sposób wieczną zdolność przystosowania się. Jako następca Księdza Bosko, Przełożony Generalny Towarzystwa św. Franciszka Salezego jest jego animatorem i ośrodkiem jedności ”. Ksiądz Bosko był inspiracją dla ogromnego ruchu ludzi, którzy na różne sposoby pracują dla dobra […]