Święta Maria Dominika Mazzarello

Współzałożycielka Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, której biografia jest bardzo krótka (44 lata). Można ją podzielić na cztery etapy, każdy charakteryzujący się określonym obszarem dojrzewania w życiu chrześcijańskim i konsekrowanym.

Pierwszy etap odnosi się do pierwszych trzynastu lat, od urodzenia w Mornese, w Górnym Monferrato (1837) do jej Pierwszej Komunii (1850). Były to lata spędzone w rodzinie, charakteryzujące się solidnym życiem chrześcijańskim i niestrudzoną pracą w winnicy. Inteligentna, o  silnej woli i obdarzona bogatą uczuciowością, Maria Dominika podjęła drogę dojrzewania wiary w  towarzystwie rodziców i mądrego kierownika duchowego ks. Dominika Pestarino.

Drugi etap (1850-1860) charakteryzuje się wyraźnym rozwojem wiary, owocem jej Pierwszej Komunii. To  doprowadzi ją do poświęcenia swojej młodości Bogu poprzez ślub dziewictwa i gorliwy udział w życiu parafii, zwłaszcza poprzez przynależność do grona Córek Maryi Niepokalanej. W wieku 23 lat zachorowała na ciężki tyfus, wydarzenie, które głęboko zmieniło jej życie. Porzuciła pracę w winnicy, nie tylko z powodu utraty sił fizycznych, ale także dlatego, że zaczyna w niej dojrzewać jasna intuicja edukacyjna. Poświęca się wychowaniu młodych dziewcząt ze wsi poprzez naukę szycia, oratorium świąteczne i dom dla osieroconych dziewcząt.

s. Maria Mazzarello

W trzecim etapie (1860-1872) widzimy ją jako kobietę bardziej otwartą na plan Boży w jej życiu. Spotkanie ze św. Janem Bosko (1864) jest odpowiedzią Boga na najgłębsze pragnienia apostolskie w Jej sercu.

5 sierpnia 1872 r. rodzi się nowa rodzina zakonna, oddana dobru młodzieży. Ksiądz Bosko jest założycielem, a Maria Dominika Mazzarello jest współzałożycielką tego zgromadzenia.

Czwarty i ostatni etap jej życia (1872-1881) charakteryzuje duchowe macierzyństwo Marii Dominiki Mazzarello poprzez formację sióstr i młodych, jej liczne podróże do nowych fundacji i misyjny rozwój Zgromadzenia. Zmarła w Nizza Monferrato 14 maja 1881 roku. Bóg dał jej dar rozeznania i uczynił ją prostą i mądrą kobietą.

Jej święto obchodzone jest 13 maja. Została beatyfikowana 22 listopada 1938 roku, kanonizowana 24 czerwca 1951 r.