Augustów

Wspólnota pod wezwaniem św. Józefa erygowana 26 sierpnia 1990 r. Zamknięta w 2004 r.

Działalność:

Wspólnota Córek Maryi Wspomożycielki pod wezwaniem św. Józefa w Augustowie przy ul. Portowej 44 została otwarta 26 sierpnia 1990 r.

Jej pierwszą przełożoną była s. Janina Ciereszko, która jednocześnie opiekowała się swoim starszym ojcem mieszkającym obok. Budynek, w którym zamieszkały siostry stanowił bowiem własność rodzinną s. Janiny.  Przez pierwszy rok pobytu sióstr salezjanek w Augustowie trwały prace wykończeniowe, by dostosować dom do potrzeb wspólnoty zakonnej. Przyszłościowo dom miał też służyć do celów wypoczynkowych i kuracyjnych sióstr w okresie letnim, a w roku szkolnym jako mały internat dla dziewcząt. 25 maja 1991 r. miejscowy Ks. Dziekan Antoni Kochański poświecił kaplicę domową.

Od sierpnia 1991 r. wspólnotę tworzyły trzy siostry, które rozpoczęły aktywną pracę duszpasterską katechetyczną i parafialną trwającą do roku 2004, kiedy to ze względu na duże odległości od centrum inspektorii placówka została zamknięta. W latach pobytu sióstr w Augustowie salezjanki katechizowały w szkołach podstawowych i średnich, przygotowywały dzieci i młodzież do sakramentów, prowadziły duszpasterskie grupy dziecięce i młodzieżowe, a od września 1995 r. prowadziły także mały internat dla dziewcząt.