Częstochowa,

ul. św. Barbary

Wspólnota pod wezwaniem Jasnogórskiej Niepokalanej Wspomożycielki założona 15 sierpnia 1986 r.

Działalność:

  • dom rekolekcyjny dla grup świeckich i sióstr,
  • katechizacja,
  • grupy apostolstwa dzieci.

W 1984 r. siostry salezjanki uzyskały informację o możliwości nabycia ośmiopokojowego domu przy ul. Św. Barbary w Częstochowie. Położenie budynku jest bardzo korzystne, ponieważ znajduje się bardzo blisko Sanktuarium na Jasnej Góry, stąd zainteresowanie sióstr było bardzo duże. Dom mógł służyć jako miejsce zatrzymania dla sióstr przybywających do Częstochowy z racji różnych zjazdów i konferencji, a po rozbudowaniu także dla grup rekolekcyjnych czy pielgrzymkowych,

zarówno młodzieżowych jak i siostrzanych. Po dokonaniu spraw formalnych z władzami państwowymi, uzyskaniu zgody Kurii Biskupiej w Częstochowie i przełożonych Zgromadzenia siostry zamieszkały przy ul. Św. Barbary 15 stycznia 1986 r. Z czasem podjęły pracę katechetyczną w pobliskiej parafii św. Barbary prowadząc jednocześnie grupy parafialne dzieci. Pracę duszpasterską prowadziły do początku lat 2000-nych.