Dzierżoniów, ul. Wrocławska

Wspólnota pod wezwaniem bł. Laury Vicuna założona w sierpniu 2005 r. Zamknięta 24 sierpnia 2022 r.

Dzierżoniów. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek

Działalność:

  • Szkoła Podstawowa,
  • grupy dziecięce i młodzieżowe,
  • przygotowanie do sakramentów w parafii.

Niepubliczna Szkoła Sióstr Salezjanek rozpoczęła swoją działalność w Pieszycach. Wówczas rodzice uczniów sygnalizowali pragnienie, by ich dzieci kontynuowali naukę w szkole salezjańskiej także na poziomie gimnazjum. Przymierzano się do tego planu rozpoczynając nawet projektowanie wybudowanie budynku szkolnego na terenie posesji sióstr w Pieszycach. Niestety, koszty takiego przedsięwzięcia przekroczyły możliwości finansowe Zgromadzenia.

| Na początku roku szkolnego 2003/2004, gdy dyrektorem szkoły została s. Alina Andrejko, rodzice ówczesnej klasy V ponowili prośbę o umożliwienie kontynuowania nauki ich dzieci w gimnazjum salezjańskim. W odpowiedzi usłyszeli, że jeśli znajdą budynek, jest to realne. W listopadzie 2003 r. odbyło się spotkanie rodziców z przedstawicielką organu prowadzącego s. Ireną Ligęzą, która zachęciła rodziców do szukania odpowiedniego lokalu. Wynikiem tego spotkania było zgromadzenie podpisów osób chcących utworzenia gimnazjum salezjańskiego oraz wystosowanie przez Radę Rodziców pism do Starostwo powiatowego i Urzędów gmin ościennych miast z prośbą o przekazanie w użytkowanie budynku nadającego się na cele oświatowe. Wśród odpowiedzi pojawiło się pismo od Burmistrza Miasta Dzierżoniów p. Marka Pioruna o dysponowaniu przez gminę takimi obiektami. Ostatecznie ogłoszono przetarg na dzierżawę budynku przy ul. Wrocławskiej 51, który 24 lutego 2005 r. rozstrzygnięto na korzyść salezjanek. Rozpoczęły się prace związane z powołaniem do życia Gimnazjum Sióstr Salezjanek i przeniesieniem szkoły podstawowej z Pieszyc do Dzierżoniowa. W marcu uzyskano pozytywną opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty odnośnie utworzenia w Dzierżoniowie nowych szkół. Dnia 4 kwietnia 2005 r. w siedzibie Urzędu Miasta Dzierżoniów podpisano umowę dzierżawy budynku szkolnego na 25 lat. Zgromadzenie reprezentowały: Inspektorka S. Teresa Kalinowska i Ekonomka Inspektorialna S. Janina Jarosz. Obecna była także Dyrektor szkoły S. Alina Andrejko. Dnia 5 lipca 2005 r. s. Janina Jarosz i s. Alina Andrejko reprezentując Zgromadzenie podpisały protokół zdawczo – odbiorczy budynku szkoły, tym samym przejmując obiekt.

Rozpoczął się czas przenosin sprzętu szkolnego z Pieszyc do Dzierżoniowa. Dzięki ofiarności rodziców uczniów był on bardzo sprawny. Uzyskane środki od sponsora pozwoliły wyremontować podczas wakacji sale lekcyjne dla I etapu nauczania.

W sierpniu 2005 r. przy szkole zawiązała się wspólnota sióstr, której pierwszą dyrektorką została s. Leokadia Tkaczuk. W kolejnych latach funkcje dyrektorki wspólnoty i dyrektora szkoły pełniły s. Danuta Kowal, s. Ewa Wolska, a obecnie s. Wioletta Malinowska.

| Od 1 września 2017 r. Zespół Szkół Sióstr Salezjanek przeobrażony został w ośmioletnią Niepubliczną Szkołę Podstawową Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuńa w Dzierżoniowie. W szkole podstawowej pozostały oddziały gimnazjalne, które wygasły w 2019 r. Szkoła i wraz z nią wspólnota sióstr zostały ostatecznie zamknięte 24 sierpnia 2022 r.