Siostry wywiezione na Syberię.

Pierwsza z lewej s. Paula Rożek FMA, w sukience w grochy s. Kazimiera Dymna FMA

pierwsza z lewej s. Paula Rożek, w sukience w grochy s. Kazimiera Dymna

______________________________________________________________________

Praca przymusowa w Rzeszy