Jastrzębie Zdrój

W latach 1990-2005 w Jastrzębiu-Zdroju istniały dwie wspólnoty sióstr salezjanek. Jedna z nich, która powstała w roku 1990 znajdowała się przy ul. Pszczyńskiej i zajmowała się głównie katechizacją w szkołach z terenu parafii pw. Miłosierdzia Bożego. 

Z czasem kiedy sytuacja polityczna na to pozwalała siostry przeniosły się z katechizacją do miejscowych szkół, prowadząc jednak nadal pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą  w różnych grupach parafialnych.

W roku 1996 przy pomocy Urzędu miasta, siostry otworzyły Ośrodek pobytu całodobowego dla dzieci najbiedniejszych, tzw. „Ognisko Wychowawcze”, które znajdowało się na ul. Turystycznej.

Przez cały czas Wspólnota Córek Maryi Wspomożycielki marzyła o własnej szkole. 1 września 1998 r., w wynajętym budynku Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Czecha 19a, na terenie parafii Podwyższenia Krzyża św., siostry otworzyły Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek.  W 2000 r. ofiarowano siostrom dom w stanie surowym na cele zakonno-oświatowe przy ul. Kusocińskiego 47., gdzie po wykończeniu budynku, 1 września 2001 r. przeniosła się wspólnota. W tym budynku mieściło się odtąd liceum i oratorium – świetlica. 1 września 2003 r. Liceum Ogólnokształcące zostało upublicznione. W roku 2007 z powodu małego zainteresowania środowiska zamknięto świetlice a otworzono Publiczne Gimnazjum. Od 2014 r. nie prowadzono naboru do nowych klas licealnych i w kwietniu 2016 ostatni rocznik licealistów ukończył Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek im. Maryi Wspomożycielki.

W wyniku reformy z 2017 r. liceum zostało przekształcone w nową czteroletnią strukturę, ale nabór do nowych klas nie został wznowiony. Względy lokalowe nie pozwalają na rozważanie ewentualnej rekrutacji do LO. W tym czasie oprócz pracy w szkole, siostry podejmowały różne formy zaangażowania duszpasterskiego przy parafii Podwyższenia Krzyża św. Prowadziły scholę dziecięcą, grupę BWS, katechezę dzieci przedszkolnych, asystencję w oazie.

Reforma szkolnictwa, która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r. znacząco wpłynęła na obecną strukturę prowadzonego dzieła. Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Maryi Wspomożycielki przekształciło się w Publiczną Szkołę Podstawową im. Maryi Wspomożycielki w Jastrzębiu-Zdroju. W pierwszym roku działalności szkoła podstawowa była w stanie zmieścić się w budynku przy ul. Kusocińskiego 47, ale na następnych latach było potrzeba zdecydowanie więcej pomieszczeń. Od 1 września 2018 roku szkoła przeniosła się do budynku użyczonego przez miasto przy ul. Wielkopolskiej 20. Dzięki pomocy rodziców, nauczycieli, absolwentów i uczniów udało się odnowić prawie wszystkie pomieszczenia przeznaczone do wykorzystania przez szkołę. W drugiej połowie sierpnia, przy tym samym wsparciu, szkoła została “przeprowadzona”. Siostry dzielą budynek z Zespołem Szkół Handlowych, który jest zarządcą całości obiektu. W czerwcu 2019 roku ostatnia klasa gimnazjum ukończyła szkołę i z dniem 31 sierpnia 2019 r. gimnazja przestały w Polsce istnieć. Z każdym rokiem otrzymujemy nowe pomieszczenia do użytku naszej szkoły i wciąż się rozrastamy. W ten sposób odpowiadając na potrzeby mieszkańców miasta. Rodzice chętnie powierzają swoje dzieci naszej opiece i w większości współpracują ze szkołą w dziele wychowania. Nauka w katolickiej szkole pozwala na pogłębianie ich formacji religijnej oraz wychowanie na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli, jak pragnął tego Ks. Bosko.