Katecheza

Już od czasów ks. Bosko katecheza przenikała dzieło wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki. W latach powojennych w Polsce władze komunistyczne systematycznie i kompleksowo ograniczały działalność opiekuńczą, wychowawczą i oświatową sióstr zakonnych. Salezjanki usuwane z zakładów opiekuńczo-wychowawczych czy oświatowych podejmowały pracę w parafiach, zwłaszcza w charakterze katechetek. Przez długie lata komunizmu była to ich jedyna możliwa oficjalna działalność wychowawczo-ewangelizacyjna. Razem z  powrotem katechezy do szkół w latach dziewięćdziesiątych XX w. również i siostry zmieniły miejsce swojej działalności przenosząc się z salek parafialnych do szkół, wszystkich szczebli przygotowując jednocześnie do sakramentów całe pokolenia młodych Polaków. Od tamtego momentu nieprzerwanie realizują w ten sposób główne założenie charyzmatu salezjańskiego:

Wychowywać ewangelizując i ewangelizując wychowywać.

Aktualnie siostry salezjanki są obecne w przeszło 40 parafiach w Polsce.