Różanystok II (1933 r.)

Wspólnota pod wezwaniem św. Teresy założona 16 września 1933 r.

Od samego początku pobytu Córek Maryi Wspomożycielki w Różanymstoku siostry zajmowały się kuchnią i szatnią w zakładzie salezjanów. Z biegiem czasu wraz ze wzrostem liczby wychowanków pracy tej przybywało, dlatego salezjanie zwrócili się z prośbą o utworzenie osobnej wspólnoty sióstr, przeznaczonej tylko do pracy w zakładzie salezjańskim. Prośba została przyjęta i po uzyskaniu aprobaty Rady Generalnej w 16 września 1933 r. Matka Laura utworzyła w Różanymstoku odrębną wspólnotę z s. Marią Fiegel jako dyrektorką.