Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki

Zgromadzenie Sióstr Salezjanek jako rodzina zakonna ma swój początek w sercu i umyśle św. Jana Bosko oraz w twórczej wierności sióstr, która uczyniła nasz Instytut żywym pomnikiem wdzięczności dla Madonny – Maryi Wspomożycielki.

Ksiądz Bosko zdecydował się podjąć kroki w celu utworzenia Zgromadzenia, które miałoby dotrzeć do wielu ubogich i opuszczonych młodych dziewcząt. Zainspirowały go do tego kontakt z różnymi instytutami żeńskimi, głębokie oddanie maryjne, zachęta otrzymana od Papieża Piusa IX oraz liczne natchnienia i sugestie, jakie miał w tym względzie poprzez „sny” i znaczące wydarzenia. Tak się złożyło, że w miasteczku Mornese, położonym na wzgórzach Monferrato, Maria Dominika Mazzarello wraz z grupą innych młodych kobiet, pomagała dziewczętom w nauce zawodu i w rozwoju ich życia chrześcijańskiego. Czyniła dla dziewcząt to samo co księdza Bosko dla chłopców na Valdocco w Turynie. Jako współzałożycielka dała życie i formę nowopowstałemu Zgromadzeniu. Dnia 5 sierpnia 1872 roku pierwsza grupa młodych kobiet, na wzór Marii, deklarując swoje „tak” na Boże wezwanie, zobowiązała się być „wspomożycielkami” młodych ludzi.

Początki Zgromadzenia Sióstr Salezjanek w Mornese. Fragment filmu "Pędy żyznej ziemi."

Pierwsza wyprawa misyjna Sióstr Salezjanek. Fragment filmu "Pędy żyznej ziemi."

Podążając śladami Księdza Bosko i Marii Dominiki Mazzarello, oddajemy się rzeszom młodych ludzi, zwłaszcza najuboższych, by wspierać ich wychowanie, rozwój umiejętności nadawania sensu życiu poprzez pozytywne doświadczenia i działanie spójne z podjętymi decyzjami, tworzenie relacji wychowawczych, które by pobudzały i podtrzymywały wewnętrzną siłę młodego człowieka oraz prowadziły do nowych etapów dojrzałości, do nowych doświadczeń w świetle jego chrześcijańskiego powołania.

Nasz tradycyjny styl wychowania jest widoczny w sposobie przeżywania misji wychowawczej. Dla Marii Dominki wychowanie oznaczało całkowite oddanie siebie w pełnej miłości, radosnej i zaraźliwej pogodzie wewnętrznej, którą w sposób konsekwentny rozwinęła w pedagogikę radości sięgającą do współpracy z innymi.

My, Siostry Salezjanki, KOBIETY KONSEKROWANE w Kościele, żyjące we wspólnocie i współdziałające z innymi, w radosnej prostocie wyrażamy naszą radykalną miłość do Chrystusa i SŁUŻBY MŁODZIEŻY. Pielęgnujemy DZIAŁALNOŚĆ MISYJNĄ, która nadaje apostolski wymiar naszemu codziennemu życiu. Wierzymy, że dzisiaj nasza pasja misyjna wyraża się w świadomym wyborze wychowania jako drogi do obywatelstwa ewangelicznego. Wymaga to od nas obecności i solidarności z młodzieżą i ubogimi. Wzywa nas, abyśmy odważnie służyły sprawie sprawiedliwości i pokoju, byśmy tworzyły społeczeństwo bardziej ludzkie, szanujące godność każdego człowieka.

Rozwój Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki. Fragment filmu "Pędy żyznej ziemi."