Częstochowa, ul. Kościelna

Wspólnota pod wezwaniem Królowej Polski założona 24.08.1974 r.

Działalność:

Częstochowa jako duchowa stolica Polski, z racji znajdującej się tu Jasnej Góry z cudownym obrazem Matki Bożej Królowej Polski zawsze była miejscem wielu pielgrzymek, rekolekcji, zjazdów i spotkań. Do 1974 r. siostry salezjanki nie posiadały w tym mieście wspólnoty, dlatego na prośbę Księdza Inspektora Salezjanów Augustyna Dziędziela o pomoc w pracy katechetycznej i kierownictwo nad ich działem gospodarczym i zakrystią parafialną na Stradomiu w Częstochowie odpowiedziały pozytywnie. Po otrzymaniu wszystkich pozwoleń od przełożonych z Rzymu i Ks. Biskupa Ordynariusza Stefana Bareły 24 sierpnia 1974 r. Córki Maryi Wspomożycielki objęły nową placówkę przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Częstochowie.

Pierwszy skład personalny był następujący: s. Krystyna Ruczko – dyrektorka i katechetka, s. Katarzyna Koszyk – wikaria i kucharka, s. Maria Borowik – zakrystianka i szatniarka. Przez 20 lat w Częstochowie na Stradomiu siostry katechizowały, prowadziły grupy młodzieżowe, przyjmowały pielgrzymów. Na skutek rewizji istniejących dzieł zgodnie z wytycznymi Kapituły Generalnej siostry zamknęły tamtejszą działalność w sierpniu 1994 r. W latach dziewięćdziesiątych XX w. salezjanki postanowiły skoncentrować swoją uwagę głównie na pracy apostolskiej wśród młodzieży opuszczając pracę w dziale gospodarczym salezjanów, stąd w tamtych latach nastąpiło sukcesywne zamykanie tego typu placówek sióstr.