Garbów

Wspólnota pod wezwaniem pw. Św. Józefa otwarta 1 września1969 r. Oficjalnie erygowana w 1970 r.

Od mamy jednej z sióstr s. Marii Sobiesiak siostry salezjanki otrzymały dom w Garbowie, oddalonym od Lublina o 10 km. Był to domek i 4 ha. Siostry przyjechały tam w 1969 r. Pierwszą przełożoną została s. Jadwiga Górska. Jedna z sióstr objęła katechizację dla przeszło 700 dzieci. Od samego początku założeniem Zgromadzenia było rozbudowanie domu na większy ośrodek młodzieżowy. Miał on być także punktem oparcia dla przyszłych studentek KUL-u. Siostry podjęły się tej pracy od pierwszych lat pobytu.