Piła, ul. Piastowska

Wspólnota pod wezwaniem Maryi Wspomożenia Wiernych założona 31 sierpnia 1972 r.

Działalność:

Placówka Sióstr Salezjanek w Pile powstała na prośbę Księdza Inspektora Salezjanów Feliksa Żołnowskiego i miejscowego proboszcza ks. Zdzisława Wedera. Siostry podjęły pracę apostolską katechizując dzieci wszystkich klas szkoły podstawowej parafii Św. Rodziny. Siostry zamieszkały w starej plebani przy ul. Piastowskiej 15 w Pile, którą w niedalekiej przeszłości opuścili salezjanie przenosząc się do nowego budynku obok kościoła. Na swą obecność w Pile Siostry otrzymały aprobatę od Ordynariusza Gorzowskiego Ks. Biskupa Wilhelma Pluta. Po gruntownym remoncie budynku siostry zamieszkały na piętrze, gdzie były też kaplica i zakrystia. Na parterze natomiast znajdowały 3 salki katechetyczne. Przełożoną została s. Maria Kobiałkowska, która podjęła również pracę katechetyczną, s. Adela Kucharewicz – katechetka oraz s. Bernadeta Fidurska – ekonomka i kucharka. Niestety już w 1974 r. siostry musiały przeprowadzić się do innego budynku przy ul. Browarnej. Pozostały tu do roku 1988, kiedy to ostatecznie zamieszkały przy ul. Pięknej, gdzie pozostają do dziś. Aktualnie siostry katechizują łącznie w czterech szkołach podstawowych i średnich.