Poznań, ul. Zakręt

Wspólnota pod wezwaniem Maryi Wspomożenia Wiernych została otwarta jako filia domu w Rokitnie 7 lutego 1959 r.

Oficjalna dom został erygowany w 1963 r.

Działalność:

  • katechizacja,
  • praca w kuchni salezjanów,
  • bursa dla studentek.

Placówka sióstr salezjanek w Poznaniu została otwarta w 1959 r, kiedy pani Maria Nawrocka wyraziła swą gotowość odstąpienia swej willi z ogródkiem przy ul. Zakręt 13 siostrom za dożywotnie utrzymanie. Sprawa ta między siostrami a ofiarodawczynią doszła do skutku 7 lutego 1959 r. Pani Maria miała zapewnione mieszkanie i obsługę osobistą do śmierci, która nastąpiła w 1967 r. Tymczasem w budynku Siostry zorganizowały kaplicę i rozpoczęły katechizację w parafii św. Michała. Dwie siostry objęły pracę w kuchni w zakładzie salezjanów na ul. Wronieckiej. Do 1963 r. dom stanowił filę wspólnoty z Rokitna. Z czasem zorganizowano tam bursę dla studentek.

Poznań, ul. Zakręt