Rumia

Wspólnota pod wezwaniem Maryi Wspomożenia Wiernych założona 30 sierpnia 1973 r.

Działalność:

  • katechizacja,
  • grupy dziecięce i młodzieżowe,
  • opieka nad zakrystią parafialną,
  • odpowiedzialność za działa charytatywne w parafii.

Myśl osiedlenia się salezjanek w Rumi kształtowała się od 1971 r. Siostry miały podjęć współpracę z salezjanami w pracy duszpasterskiej w parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych i podjęć odpowiedzialność za zakrystię i parafialne działa charytatywne. Córki Maryi Wspomożycielki spotkały się także z dużą życzliwością i otwartością ze strony Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Perlińskiej ks. Kazimierza Kowalskiego.

Ostatecznie salezjanki przybyły do Rumi, gdy nadarzyła się możność nabycia dwurodzinnego domu przy ul. Warszawskiej w sierpniu 1973 r i już 1 września rozpoczęły pracę apostolską na wybrzeżu.Na ostateczną decyzję Prezydium Miasta w związku z nabyciem posiadłości, zgodnie z ówczesnymi przepisami, siostry musiały jednak czekać ponad 3 miesiące. Tymczasowo zamieszkały gościnie u braci salezjanów. Pierwszą przełożoną została s. Eugenia Chwałek, z którą przyjechała z s. Maria Ordziniak. Obie siostry rozpoczęły pracę katechetyczną. Nieco później dojechały inne siostry, która podjęły obowiązek ekonomki i pracę w zakrystii parafialnej. Z biegiem lat liczba sióstr we wspólnocie rosła i ich działalność mogła stopniowo poszerzać swoje kręgi.