Piła, ul. Krzywa

Wspólnota pod wezwaniem bł. Laury Vicuna erygowana 15 sierpnia 1989 r. Zamknięta 26 lipca 1996 r.

Działalność:

  • katecheza,
  • grupy młodzieżowe,
  • praca w kuchni i szatni salezjanów.

Wspólnota została otwarta na prośbę salezjanów, aby siostry oprócz  działalności apostolskiej (katecheza parafialna, oratorium młodzieżowe) podjęły także pracę w kuchni i szatni domu inspektorialnego salezjanów w Pile przy ul. Krzywej 1. Wspólnota została powołana przez Matkę Inspektorkę Danutę Kamińską w sierpniu 1989 r. Tworzyło ją pięć sióstr: trzy katechetki (s. Zofia Pastuszka, która była jednocześnie przełożoną, s. Renata Hałapacz i s. Bożena Salij) i dwie przeznaczone do prac gospodarczych u salezjanów (s. Romualda Marcińczyk i s. Krystyna Peszko).

Przez kilka lat siostry prowadziły aktywne życie apostolskie katechizując, przygotowując do sakramentów setki dzieci, prowadząc grupy duszpasterskie. Ze względów lokalowych po 7 latach siostry opuściły ul. Krzywą, która w międzyczasie zmieniła nazwę na ul. Św. Jana Bosko. Siostry katechetki dołączyły do wspólnoty siostrzanej w Pile przy ul. Pięknej.