Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Tuż po wojnie siostry salezjanki prowadziły 8 domów dziecka, które były kolejno zamykane lub przejmowane przez władze państwowe łącznie z zabudową. Po zmianach ustrojowych siostry stopniowo wznawiały swoją działalność opiekuńczo – wychowawczą wobec dzieci i młodzieży także o profilu socjalnym.

W Inspektorii Wrocławskiej w latach 2007 – 20018 działała placówka opiekuńczo wychowawcza w Dobieszczyźnie. Aktualnie od 2011 r. regularnie 14 dzieci znajduje swój dom w Salezjańskiej Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie.

W Inspektorii Warszawskiej siostry obejmują swoją opieką dzieci w domach w Pogrzebieniu, w Łodzi i Różanymstoku, gdzie placówki prowadzone są w formie rodzinnych domów dziecka.