Połczyn

Zdrój

Dom pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi założony 28 czerwca 1946 r.

Prowadzone dzieła:

Od 1949 r. po likwidacji szkoły i przedszkola

  • prywatny kurs kroju i szycia,
  • kurs przygotowania do życia rodzinnego,
  • we współpracowały z Kurią Gorzowską kursy katechetyczne z kursem przedmałżeńskim,
  • punkt opieki nad dzieckiem,
  • punkt doraźnej pomocy chorym.

Córki Maryi Wspomożycielki przybyły do Połczyna-Zdroju 28 czerwca 1946 r., po uprzedniej wizycie celem zapoznania się z warunkami i możliwościami prowadzenia dzieła w duchu salezjańskim w dniu 19 czerwca 1946 r. Prowadzenie dzieł dla młodzieży w Połczynie-Zdroju, w zakładzie po diakonisach niemieckich, podjęte zostało za radą Księdza Inspektora Wojciecha Balawajdera SDB, w odpowiedzi na prośbę bezpośrednio skierowaną przez Ks. Proboszcza o przyjazd Sióstr do Połczyna-Zdroju.

Pierwsze lata wspólnoty Sióstr Salezjanek w Połczynie - Zdroju

Na przeprowadzenie potrzebnych formalności Matka Laura Meozzi wydelegowała s. Agnieszkę Gajowczyk, która została pierwszą dyrektorką w Połczynie-Zdroju. Dom znajdował się przy ul. Żymierskiego 6, obecnie ul. Piwna. W domu tym Siostry prowadziły roczne kursy krawiecko-bieliźniarskie, przekształcone potem w dwuletnią szkołę zawodową na prawach państwowych. Ponadto prowadzone były kursy dla pracujących, internat dla uczennic, przedszkole prywatne, Oratorium z Krucjatą Eucharystyczną i Sodalicją mariańską. Siostry katechizowały w szkole i parafii z dojazdami do czterech kościołów filialnych oraz pracowały w parafialnej zakrystii. Od 1949 roku Siostry prowadziły prywatny kurs kroju i szycia, kurs przygotowania do życia rodzinnego, współpracowały z Kurią Gorzowską prowadząc pod jej kierownictwem kursy katechetyczne z kursem przedmałżeńskim, otworzyły punkt opieki nad dzieckiem i punkt doraźnej pomocy chorym.

Na przełomie 1955 i 1956 roku

Zgromadzenie zostało przekwaterowane z zajmowanego Zakładu do małego, jednorodzinnego domku państwowego (przy ul. Wąskiej 5). Siostry podjęły wówczas katechezę (często w domach prywatnych), obsługę zakrystii parafialnej, opiekę nad małymi dziećmi pracujących matek, doraźną pomoc chorym. Jeszcze do połowy lat sześćdziesiątych prowadziły kursy krawieckie dla dziewcząt. Ze względu na to, że Połczyn-Zdrój jest miejscowością sanatoryjną Siostry potrzebujące kuracji korzystały z pobytu w tym domu na czas leczenia.