Rumia, ul. Ceynowy

Wspólnota pod wezwaniem Świętej Rodziny otwarta w 2005 r.

Salezjanki prowadzą tu dwa dzieła – Niepubliczne Przedszkole, które podobnie jak dom otwarte zostało w 2005 roku i Publiczną Szkołę Podstawową, która rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 2006/2007.

Pierwszą dyrektorką szkoły była s. Danuta Drewnowska. Aktualnie funkcję tę pełni s. Teresa Zegzuła, która jest jednocześnie przełożoną wspólntory. Natomiast dyrektorką szkoły jest s. Mariola Osemlak.

W szkole, w klasach od I – VIII, naukę pobiera 219 uczniów. Przedszkole składa się z czterech grup – trzy, cztero, pięcio i sześciolatków i liczy 105 dzieci. 

W przedszkolu oprócz dyrektora pracują: s. Maria Kowalewska, pełniąca funkcję kierownika gospodarczego i s. Janina Bobkowska, przyjmująca dzieci, rodziców oraz innych interesantów na portierni. W szkole z s. Mariolą współpracuje s. Joanna Brzezowska – nauczycielka matematyki, a s. Joanna Brukiewicz jest katechetką w przedszkolu i w szkole. Katechetka współpracuje też z Parafią Podwyższenia Krzyża w przygotowaniu młodzieży do Sakramentu Bierzmowania. Sprawy wspólnoty omadlają w sposób szczególny s. Teresa Roman i s. Adela Kucharewicz, ofiarowując Panu Bogu swoje cierpienia. Korepetycji z matematyki uczniom, którzy tego pragną udziela s. Leokadia Wojciechowska a s. Elżbieta Borkowska jest krawcową. Na codzień dom tętni życiem dzieci, młodych oraz ich rodziców.

” Pracę apostolską – opowiadają siostry – łączymy z codziennymi spotkaniami z Oblubieńcem, który jest do naszej dyspozycji tak, w kaplicy szkolnej, jak i w kaplicy, która znajduje się na naszym piętrze mieszkalnym.  W modlitwie często, zwłaszcza w czasie Koronki do Miłosierdzia Bożego, uczestniczą dzieci i pracownicy dzieł. Spotykamy ich również na osobistej modlitwie lub rozważaniu Słowa Bożego. Codziennie, korzystając z dobroci Księży Salezjanów posługujących przy Parafii Podwyższenia Krzyża i Maryi Wspomożycielki, zanim przyjdą uczniowie, uczestniczymy w Eucharystii, która sprawowana jest w naszej kaplicy”.