Stowarzyszenia i Ruchy

| Ruch Światło – Życie

Jednym z najpopularniejszych ruchów religijnych w Polsce, zwłaszcza w latach 70 i 80 XX. w które zaangażowane były i nadal są siostry salezjanki to Ruch Światło – Życie, zwana Oazą. Siostry towarzyszyły całym pokoleniom młodych ludzi w poznawaniu Jezusa Chrystusa, którego przyjmowali jako swojego Pana i Zbawiciela. Za Janem Pawłem II uczyły wymagać od siebie i pracować nad własnym rozwojem w obecności Boga, który nie tylko widzi, ale i kocha, mimo ludzkich słabości.

| Salezjański Ruch Młodzieżowy

W ostatnich latach wzrosła też świadomość charyzmatyczna apostolstwa i zaangażowanie w Salezjański Ruch Młodzieżowy, obecny w niemal każdej części świata, tam gdzie posługują duchowi synowie i córki ks. Bosko.

| Salezjańska Organizacja Sportowa
Na kanwie włoskiej organizacji Polisportive Giovanili Salesiane w Polsce powstała Salezjańska Organizacja Sportowa, która wychowuje i ewangelizuje poprzez sport.

| Wolontariat misyjny

Siostry prowadzą także lub współpracują w formacji młodych wolontariuszy misyjnych w ramach organizacji VIDES czy Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco.

| Salezjańskie Wspólnoty Ewangelizacyjne
W duchu salezjańskim siostry angażują się w dzieło nowej ewangelizacji. Są zaangażowane w Salezjański Wspólnoty Ewangelizacyjne, Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia a także inne organizacje lokalne.