Szczecin

Wspólnota pod wezwaniem bł. Laury Vicuna otwarta 27 sierpnia 1987 r. Zamknięta w sierpniu 2023 r.

Działalność:

  • katechizacja parafialna, później szkolna,
  • schola,
  • grupy młodzieżowe (m.in. gitarowa, Boska, wolontariat przy Caritasie parafialnym, Ruch lednicki, współpraca z Fundacją Małe stópki, Dzieło Nowego Tysiąclecia),
  • zaangażowanie w pracę w świetlicy środowiskowej przy parafii św. Jana Bosko,
  • przygotowanie parafialne dzieci i młodzież do sakramentów: Eucharystii i Bierzmowania.

Dnia 27 sierpnia 1987 r. Córki Maryi Wspomożycielki rozpoczęły swą działalność w Szczecinie przy nowopowstałej parafii św. Jana Bosko w diecezji Szczecińsko Kamieńskiej. Wówczas Ordynariuszem tej diecezji był ks. Biskup Kazimierz Majdański. Siostry rozpoczęły swą działalność w Szczecinie na prośbę Księży Salezjanów, za kadencji ks. Inspektora Stanisława Skopiaka z Inspektorii św. Wojciecha w Pile i Matki Inspektorki Danuty Kamińskiej z Inspektorii Maryi Wspomożycielki. Dyrektorem i Proboszczem wyżej wymienionej parafii był ks. Lucjan Gieros. Pierwszą przełożoną nowo powstałej wspólnoty została s. Regina Góra. Razem z nią pracę katechetyczną w parafii rozpoczęły: s. Teresa Matyja i s. Brygida Żurawska. Siostry zamieszkały tymczasowo w wynajętym mieszkaniu państwa Bojarskich, ul. J. Styki 23/6. Siostry do parafii miały 15 minut drogi.

Główne dzieła, w które siostry były zaangażowane na początku to: katechizacja dzieci w parafii oraz praca w grupach parafialnych, które wtedy się tworzyły. Były to: Oratorium, schola, kółko gitarowe, kółko flecistów oraz oaza młodzieżowa. Od nowego roku szkolnego 1988/89 zmienił się personel domu. Do wspólnoty przyjechała S. Romualda Marcińczyk do pracy w kuchni, a S. Teresa Staszewska i s. Halina Pater do pracy katechetycznej. I tak do 2013 r. w Szczecinie pracowały 4 siostry.

21 marca 1989 r. ku odbyła się przeprowadzka do nowo wybudowanego domu przy parafii św. Jana Bosko. 25 marca, w Wielką Sobotę o godz. 16.00 sam ks. Inspektor Stanisław Skopiak poświęcił mieszkanie oraz przygotowaną święconkę.

Po wejściu katechizacji do szkół (1990 r.), siostry na początku katechizowały w szkołach podstawowych, później podjęły także pracę w gimnazjum. Po kolejnej reformie szkolnictwa znów katechizują w szkołach podstawowych.

Siostry angażują się w pracę apostolską przy parafii. Prowadzą: Scholę, grupę gitarową, Wolontariat przy Caritasie parafialnym, grupę młodzieży Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia – studiującej w Szczecinie, współpracują z Fundacją Małe Stópki, prowadzą cotygodniowe spotkania grupy młodzieżowej Boska. Angażują się w pracę w świetlicy środowiskowej przy parafii św. Jana Bosko. Przygotowują dzieci i młodzież do sakramentów: Eucharystii i Bierzmowania. Młodzież z tych grup angażuje się w wiele akcji apostolskich o charakterze charytatywnym i ewangelizacyjnym (Ruch Lednicki).