Warszawa, ul. Przy Agorze

Wspólnota pod wezwaniem Królowej Pokoju otwarta 3 stycznia 2005 r.

Dom sióstr salezjanek, ul. Przy Agorze w Warszawie

Działalność:

praca w kancelarii i zakrystii parafialnej,

katecheza,

animacja parafialnych grup dziecięcych,

praca w Episkopacie.

Proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie prof. Ks. Józef Górzyński podczas spotkania Przełożonych Wyższych w dniu 6 października 2004 r. po odbytej przez niego konferencji zaprosił przełożone do przyjazdu i pracy w jego parafii. Prośba dotyczyła pracy w kancelarii i zakrystii parafialnej z możliwością, także późniejszej pracy katechetycznej w szkole państwowej. Parafia liczyła około 20 000 wiernych.

Z wielu powodów propozycja ta wydawała się siostrom bardzo opatrznościowa. Po sformalizowaniu sprawy 3 stycznia 2005 r. trzy siostry salezjanki zamieszkały w parafii. Ich dom, będąc częścią pomieszczeń parafialnych posiada osobne wejście i kaplicę. Początkowo wspólnota stanowiła filię domu przy ul. Korowodu. Siostry podjęły pracę w kancelarii, zakrystii i Episkopacie. W późniejszych latach siostry rozpoczęły także katechezę i animację parafialnych grup dziecięcych.