Wrocław, pl. Franciszkański

Wspólnota pod wezwaniem św. Józefa otwarta 26 sierpnia 2002 r.

Działalność:

  • Szkoła Podstawowa,
  • współuczestnictwo w animacji duszpasterstwa akademickiego,
  • katechizacja w szkołach państwowych,
  • Salezjańska Organizacja Sportowa RP.

Rodzice dzieci uczęszczających do wrocławskich przedszkoli Sióstr Salezjanek systematycznie zapytywali o kontynuację wychowania ich dzieci w szkole sióstr. Ze względu na brak miejsca siostry nie były w stanie odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, stąd rodzice złożyli pisemny wniosek do urzędu miasta podpisany przez około 200 osób.

Rada rodziców Przedszkola Sióstr Salezjanek przy ul. Św. Jadwigi 11 wraz z siostrą dyrektor s. Bernadetą Lewek rozpoczęła oficjalną procedurę od września 2001 roku. Rozpoczęły się spotkania, dialog i korespondencja pomiędzy Instytutem a władzami miasta.

W konsekwencji Córkom Maryi Wspomożycielki przekazano budynek szkolny, w którym właśnie definitywnie kończyła swoją działalność szkoła średnia. Oficjalna decyzja dotarła do sióstr w dniu 21 maja 2002 r. Od 15 lipca 2002 r. rozpoczęto remont budynku szkoły. Nowa wspólnota Córek Maryi Wspomożycielki powstała 26 sierpnia 2002 roku. Szkoła zaczęła swoją działalność od pierwszych dwóch klas szkoły podstawowej, każdego roku powiększając się o dwie kolejne.