Wrocław, ul. Stanisławowska

Wspólnota pod wezwaniem św. Rodziny otwarta 30 sierpnia 2008 r.

Działalność:

  • Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek,
  • grupy młodzieżowe.

W 2004 r. Przedszkole Sióstr Salezjanek przy ul. Sienkiewicza musiało zostać zamknięte z powodu zmiany infrastruktury drogowej, czego konsekwencją było wyburzenie budynku. Przedszkole przy ul. Św. Jadwigi 11, natomiast przestało spełniać wymagania lokalowe do prowadzenia dalszej działalności, dlatego przełożone Córek Maryi Wspomożycielki, poszukując odpowiedniego miejsca na lokalizację przedszkola, zdecydowały się na przejęcie budynku po zamykającym się Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Stanisławowskiej 46 na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu.

2 sierpnia 2008 r. siostry przejęły w dzierżawę od Gminy Wrocław budynek po Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dziewcząt. Miał on miał charakter placówki zamkniętej. Budynek wymagał kapitalnego remontu. S. Teresa Kalinowska, inspektorka wraz ze swoją radą zdecydowały o remoncie i przystosowaniu budynku do jak najszybszej działalności. S. Beata Sprengel, ekonomka inspektorialna wraz z s. Małgorzatą Wyżlic i s. Joanną Kapczyńską rozpoczęły konieczne prace. Niestety Ośrodek nie zdążył z przeprowadzką w umówionym terminie i w budynku była jeszcze młodzież. Dopiero 8 sierpnia Siostry otrzymały klucze i rozpoczął się wyścig z czasem, aby przystosować kamienicę na potrzeby przedszkola. Przez pierwsze 2 miesiące Siostry musiały dokonać najpilniejszych remontów, gdyż jej stan nie pozwalał na przyjęcie dzieci. Przedszkole musiało być przygotowane na 6 grup, co zastrzegło sobie miasto w umowie.

11 sierpnia 2008 r. oficjalnie rozpoczął się remont. Początkowo placówka miała być otwarta 15 września 2008 r. Niestety termin ten musiał być przesunięty. 21 sierpnia przyjechały siostry: s. Małgorzata Wyżlic, która objęła funkcję dyrektorki wspólnoty sióstr i przedszkola oraz s. Joanna Kapczyńska, ekonomka wspólnoty i odpowiedzialna za remonty w przedszkolu. Z powodu wciąż trwających prac siostry zamieszkały w dawnym gabinecie dyrektora i sekretariacie Ośrodka. 30 sierpnia odbył się oficjalny przekaz władzy i inauguracja funkcjonowania Wspólnoty pod wezwaniem Świętej Rodziny na ul. Stanisławowskiej 46. Prace remontowe zakończyły się 30 września, co umożliwiło przyjęcie pierwszych dzieci do przedszkola.

Wkrótce przyjechały pozostałe siostry, które miały tworzyć wspólnotę s. Irena Muzyka, s. Róża Kapuścik, s. Alicja Wojtuń, s. Agnieszka Czerwińska, s. Lidia Bucińska i s. Ewa Hutt. 5 października ks. Proboszcz Andrzej Nicałek z parafii św. Michała Archanioła w jednej z sal odprawił pierwszą Mszę św. w intencji wspólnoty a 6 października 2008 r., tj. w poniedziałek po raz pierwszy do Przedszkola przyszły dzieci. 28 października ks. Proboszcz Andrzej Nicałek odprawił Mszę św. z okazji rozpoczęcia roku przedszkolnego i w obecności rodziców i dzieci poświęcił sale przedszkolne.

6 grudnia przywieziono z Pieszyc ołtarz, tabernakulum i ławki do kaplicy, co dla wspólnoty zakonnej było wielkim wydarzeniem. 24 grudnia rano została odprawiona Msza św., w intencji wszystkich, którzy w tym domu przy ul. Stanisławowskiej 46, mieszkali: za zmarłych i za żyjących Celebrowała ją ks. Proboszcz Andrzej Nicałek. Oprócz wspólnoty obecna była Siostra Inspektorką Teresa Kalinowska i Ekonomka Inspektorialna s. Beata Sprengel. Tego dnia także został konsekrowany Najświętszy Sakrament, który od tej pory pozostaje w Tabernakulum kaplicy domowej. W ciągu lat obecności salezjanek przy ul. Stanisławowskiej we Wrocławiu siostry angażowały się jeszcze w animację liturgiczną w parafii pw. Św. Michała i prowadziły grupy młodzieżowe.

Po 13 latach wspólnota liczy 6 sióstr a w Przedszkolu jest ponad 160 dzieci. Od lutego 2021 r. rozpoczęła się rozbudowa Przedszkola, gdzie będzie znajdowała się wymarzona sala teatralna, dwie nowe sale dydaktyczne, a w podziemiu zaplecze gospodarcze i salki rekreacyjne dla dzieci. Przedszkole tętni życiem!

Największym naszym zmartwieniem – piszą siostry – jest to, że nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich chętnych dzieci do naszego Przedszkola. Serce boli, kiedy musimy odmawiać przyjęcia do Przedszkola. Po wybudowaniu nowego skrzydła Przedszkole powiększy się o nowych 50 miejsc. Mamy nadzieję, że nigdy nie braknie nam tych, dla których poświęciłyśmy nasze życie w duchu księdza Bosko i Matki Mazzarello. Za wszystko, co w tych latach dokonało się w tym niezwykłym miejscu, Bogu niech będą dzięki”.